torsdag 26 juni 2008

Bakgrund, syfte ocj mål


BAKGRUND
På initiativ av lugnetsamordnare Peo Karlsson har under våren 2008 har ett arbete med att utveckla en vision för nya mtb-leder vid Lugnet i Falun påbörjats.

En mindre arbetsgrupp bestående av Tomas Jons (Falu kommun, trafik och fritid), Lasse Strand (Sweden MTB), Per Hagdahl (Spare Time Ent.), Håkan Johansson (Friluftsfrämjandet) och Rickard Puls (cyklist) har haft nåra inledande diskussioner som lett fram till en första grovskiss på två leder. Utöver dessa leder finns även planer på att permanent få märka upp den långa slingan i Långa Lugnet som går från Falun via Grycksbo och Törnbergs Väg och tillbaka (ca 45 km) samt att skapa en tränings-/tävlingsslinga för elitåkare.

SYFTE OCH MÅL

Vi ska...
Skapa ett ledsystem för mtb innehållande flera längre XC-leder med stort inslag av roliga stigar samt en kortare, helt handbyggd led som ska bli lika omtalad i mtb-kretsar som Törnbergs Väg.

Så att...
Falun hamnar på kartan som Sveriges bästa mtb-stad samt att Faluns cyklister får nya spännande leder att njuta av så att sporten kan växa och bli större.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar