torsdag 26 juni 2008

Utkast ledkarta

I steg 1 planeras en 7,5 km lång xc-slinga som består av ca tre helt nybyggda sektioner samt några kortare handbyggda sektioner som länkas ihop med befintliga stigar. Slingan finns ännu inte uppmärkt i terrängen, men kartan nedan visar den planerade dragningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar